Group Members

PhD Student

Sumit O Bajaj 

Pei Shi 

Debarpita Ray 

Yuzhi Ma

Screen Shot 2014-05-08 at 6.37.44 PM

Jiamin Zheng 

Yu Li 

Screen Shot 2014-04-30 at 11.11.07 AM

Chao Liang 

Screen Shot 2014-04-30 at 11.48.28 AM

Xiaofan Liu 

Screen Shot 2014-04-29 at 1.35.17 PM

Postdoctor 

Dr. Mingzong Li (Postdoc)

0df3a9d

Dr. Hongyan Li (Postdoc)

 

Master Student

Alhanouf Zakaria Aljahdali 

 

Undergraduate Students

Madeline MacDonnell

Xiwen Song

Kenneth Avocetien

Ke Ji 

 

Former Student

Dr. Michael Cuccarese 

Screen Shot 2014-04-29 at 1.32.41 PM

Dr. Yanping Wang

gpp-49-of-52

Dr. Ehsan Sharif

Dr. Qi Zhang

Dr. Mingde Shan

Dr. Hua-Yu Leo Wang

Dr. Qian Chen

Dr. Yalan Xing

Dr. Bulan Wu

Dr. Yashan Zhong